Ero SPC ja SQCSPC vs SQC

Vaikka kuluttajilla on viimeinen sananvalta, onko tietty tuote täyttää niiden erityistarpeet ja laatuvaatimukset, valmistajilta tai tuottajien varmistaa, että niiden tuotteet ovat laadukkaita ja sopivat jaettavaksi.

Jokaisella valmistava yritys on osasto määritetty laadunvalvonta, prosessi, jossa kaikki osatekijät tavaroiden tuotannon tarkistetaan sen varmistamiseksi, että saadut tuotteet ovat virheettömiä. He käyttävät tilastollisia menetelmiä, kuten SQC ja SPC tähän.

Tilastollinen prosessin ohjaus (SPC) on prosessi valvoa ja valvoa miten tuote on valmistettu käyttäen tilastollisia menetelmiä, jotta voidaan taata sen laatu ja varmistaa, että prosessi tuottaa yhtenäisiä tuotteita vähintään jätettä.

Käyttö SPC alkoi 1920-luvun alussa varten laadun parantamiseksi tuotteisiin. Se oli myöhemmin muutettu ja sovellettu muita prosesseja kuin valmistus kuten ohjelmistotuotannossa.
Vaikka perinteinen laaduntarkistuksia tuotteiden tuotannon jälkeen joko kulkee tai hylkääminen tuote sen pohjalta tiettyjä laatuominaisuuksia, SPC tarkastaa tuotantoprosessissa vikoja, jotka voivat aiheuttaa liian tuotteisiin.

Se korostaa varhaisen löytämisen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn hyödyntämällä välineitä, kuten valvontakortit, säännöllinen parannuksia, ja suunniteltu kokeita. Tämä johtaa usein hyvälaatuisia tuotteita, vähemmän jätettä, ja vähemmän aikaa kuluu tuotteen tuotannossa. Se alkaa tietää ja ymmärtää tuotantoprosessissa kartoitus ja säännöllisen seurannan, määritetään vaihtelu aiheuttaa käyttäen suunniteltu kokeita ja muita välineitä ja poisto erityisen seikan muunnelmia.Näin laatu insinöörit nähdä, mitä, milloin ja missä tuotantoprosessissa tapahtuu muutos, jotta ne voivat välittömästi selvittää syy vaihtelun tai muuttaa ja korjata mahdolliset ongelmat, jotka syntyvät ennen kuin niistä tulee hallitsemattomaksi.

SPC on yksi kolmesta luokkaa Tilastollinen laadunvalvonta (SQC). SQC on tilastollinen menetelmä analysoida vaihtelut valmistusprosessissa, jotta se paremmin ja tehokkaammin. Vain tietty määrä näytteitä sen selvittämiseksi, ovatko tuotteet ovat hyväksyttäviä. Se toimii keräämällä tärkeät tiedot tietystä Otoskooltaan valmistettavan tuotteen ja hyödyntämällä tilastoja määrittää prosessin lopputuloksesta. Kaikki tiedot hankittiin tästä voidaan kehittää ja parantaa prosessin.

Sen lisäksi SPC, kaksi muuta luokkaa SQC ovat kuvailevia tilastoja ja näytteenottomenettelyn. Kuvailevia tilastoja käytetään kuvaamaan ominaisuuksien ja suhteiden laadun taas näytteenottomenettelyn on satunnainen tarkastus tuotteita. Jossa SQC, laatu insinöörit voivat asettaa hyväksyttävät rajat tuotteisiin.

Yhteenveto:

1. 'SPC' tarkoittaa 'Statistical Process Control', kun taas 'SQC' tarkoittaa 'Tilastollinen laadunvalvonta.'
2. SQC viittaa tilastollisten välineitä analysoida vaihtelut valmistusprosessissa, jotta se paremmin, kun SPC on luokka SQC joka käyttää myös tilastollisia välineitä valvoa ja ohjata tuotantoa prosessi varmistaa tuotannon yhtenäinen tuotteita vähemmän jätettä.