Stilling: ovs0

Slik installerer du en ny båndsagblad

 

1.

Sett på sikkerhetsbrillene.

2.

Koble båndsagen fra stikkontakten.

3.

Åpne de øvre og nedre skapdørene. Løft bladbeskyttelsen over bordet, og fjern det bakre bladbeskyttelsen som dekker bladet ved å løsne de to skruene og trekke vaktet bort fra skapet. Fjern også bordinnsatsen som omgir bladet, og løsn bladbeskyttelsen under bordet.

4.

Vri spenningsknappen oppå skapet mot urviseren til spenningen måleren på baksiden av saga er null.

Fjern båndsagbladet, hvis det er installert, ved å trekke bladet av de to dekkene og skyve det ut av sporet i bordet.

6.

Skyv det nye bladet gjennom sporet i bordet til du kommer til midten av hullet i bordet. Plasser toppen av båndsagbladet over det store hjulet i toppskapet, deretter rundt hjulet i bunnskapet. Sentrer bladet på topphjulet.

7.

Begynn å spenne bladet ved å dreie spenningsknappen oppå skapet med urviseren. Pass på at bladet forblir sentrert på de to store hjulene, samt i venstre og høyre føringer mellom hjulene. Stopp spenningen når kniven begynner å koble begge hjulene.

8.

Roter topphjulet i skapet for hånd, og følg sporen av bladet. Den skal ri i midten av både topp- og bunnhjulet og mellom føringsblokkene både over og under sagbordet. Hvis bladet ikke sporer midt på hjulene, må du justere vinkelen på topphjulet ved å dreie justeringsknappen på baksiden av toppskapet. Hold hjulet roterende for hånden til bladet rir komfortabelt og jevnt i midten av hjulene.

9. Stram spenningsknappen til bladet når ønsket spenning. Spenningsmåleren på sagens bakside skal ha omtrentlige spenningsmerker for hver bredde på blad.

10.

Roter topphjulet og kontroller at bladet fortsatt kjører i midten av hjulene. Juster styrblokkene hvis bladet blir avbøyet av noen av blokker.

11. Sett på igjen det venstre bladbeskyttelsen. Lukk de øverste og nedre skapdørene, og senk hovedbeskyttelsen. Sett på plass bordsettet rundt bladet.

12.

Koble saga til stikkontakt. Slå på saga, se bladet når det går gjennom sagbordet for ujevnhet. Hvis det oppstår ujevnheter, må du justere styringsblokkene inntil th e blade går rett og sant.

Tips og advarsler

  • Koble alltid saga fra strømmen før du bytter eller installerer et nytt blad. Når du arbeider med elektroverktøy, må du også bruke passende sikkerhetsutstyr, inkludert sikkerhetsbriller.
  • En båndsag bruker et tynt, kontinuerlig sløyfe blad med tenner på en kant som roterer rundt to hjul, en over og en under bordsagbordet. Bladet strammes til høy spenning, noe som gjør at bladet forblir firkantet og sant når det skjærer tette kurver. Bare en liten del av sløyfen blir utsatt, ettersom resten av bladet forblir trygt beskyttet inne i sagens skap. Bytting av et båndsagblad tar bare noen få øyeblikk, og en Phillips-skrutrekker er det eneste verktøyet som kreves.

    ----------------------------------
    Forholde Artikkelen:
    ----------------------------------