Stilling: ovs0 > Trine Eeg >

Forskjellen mellom luthersk og katolsk

kristendommen så sin evolusjon som en jødisk sekt i øst Middelhavet kristendommen anses å være en monoteistisk religion-. Tro at det bare er én Gud Dette er basert på læren til Jesus fra Nasaret. katolikker var de første kristne å følge Kristi lære den katolske kirke refererer til alle troende i Kristus uten denominell tilhørighet Dette mener at biskoper er den høyeste orden av departementet blant kristne. Ifølge dem, gjorde Jesus Peter vakt stedet der hans kirke skulle bygges. Jesus vil bli etterfulgt av dødelige menn som ville bli kalt pave. Som pavene begynte å få autoritet, sin ? avlat for penger vokste. Det førte også dem til engasjement i politikken.
500 år siden, Martin Luther en tysk reformator oppfatning om kristen teologi og praksis i kirken hjalp i utviklingen av protestantiske reformasjonen. Under hans tid Martin Luther var et unntak med sine kirkens bidrag. Siden kirken ikke fulgte katolikk vei, tok han veien til orde for reformer med praksis i kirken. Denne delen av folk som vokste raskt, ble misfornøyd med praksisen hos katolske kirke sluttet seg til rekkene av lutheranere.
Martin Luther mente og forsvarte at Vest- Kirken skulle returnere til det han trodde var et bibelsk fundament. han ble talsmann for den vestlige kirke reform og ikke å opprette en egen gren av kristendommen. luthersk kristendom er populært kjent som protestanter.
den historiske splittelsen mellom katolske og lutherske fant sted over læren om rettferdiggjørelse overfor Gud. Ifølge lutherdommen, kunne tro alene og Kristus alene redde et individ. Dette er godt motsagt av den katolske tro på at tro dannet av kjærlighet og arbeid alene vil spare en privatperson. Luthersk teologi talsmenn forskjell i teologi, kristologi, hensikten med Guds lov, guddommelig nåde, og forutbestemmelse. lutheranere også argumentere for at Guds nåde gis bare for moro skyld Kristi fortjeneste. ortodokse lutherske teologi mener at Gud skapte verden, ? perfekt, hellig og syndfrie.
lutheranerne tror at Jesus Kristus er Gud av natur og som en mann. De har også tilstå i Luthers lille katekisme at han er sann Gud født av Faderen fra evighet, og sant menneske født av jomfru Maria. denne sekten av mennesker går inn for at sakramenter og hellige handlinger er en del av guddommelig institusjon.
på tross av forskjellene i teologi katolske kirke, lutheranere fortsette å bruke pre- reformatoriske kirker liturgiske praksis og sakramentale læresetninger. protestantene kirken lærer doktrinen om Luther og aksepterer ikke paven som sin leder. Protestanter også unngå bruk av begrepet katolsk i stedet for begrepet kristen å skille sin egen posisjon fra en kalvinistisk eller puritanske form av reformerte-protestantismen.
I dag er lutherdommen en av de viktige avleggere av Vest kristendommen. lutherske sin identifisere seg med læresetninger Martin Luther
Sammendrag :
en luthersk talsmenn at nåde og tro alene kan redde en person fra sin synd 2. romerske kristne tror på troen dannet av kjærlighet og arbeid kunne redde ett individ.
tre. lutheranere tror at Jesus Kristus er Gud av natur og som en mann.
----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------