Stilling: ovs0 > Line Mørland >

Forskjellen mellom kreativitet og innovasjon

Kreativitet kan betraktes som prosessen med å tenke opp nye ting og begreper mens innovasjon er prosessen med å konvertere disse tankene til konkrete ting. En annen måte å se det på er å vurdere kreativitet som dikte opp nye ting og innovasjon som prosessen med å lage disse drømmer.
Hvis noe nytt er brakt til eksistens, kan det sies at du har opprettet den. Men du kan ikke si at du har pusset den. det er bare når du har gjort forbedringer til noe som allerede eksisterer, at du kan sies å ha gjort en nyskapning. Kreativitet sies å være evnen til å bli gravid noe uvanlig eller original. Innovasjon, derimot, sies å være gjennomføringen av noen nye ting. Med andre ord er kreativitet å generere ideer og innovasjon er å bringe disse ideene til liv. Kreativitet er knyttet til å oppleve mens innovasjon er knyttet til observasjon. ?
Kreativitet er et ord som er avledet fra det latinske ordet Creo som betyr " å skape". ordet skape dukket først opp i det engelske språket under det 14. århundre, spesielt i Chaucer. Men den moderne bruken av kreativitet dukket først etter opplysningstiden.
Innovasjon ? Er et ord som er avledet fra latin ? Innovationem, som er substantiv for handling av begrepet innovare. Innovare er avledet fra det latinske innovatus, som betyr forandring eller fornye.
Oppsummering
  1. Kreativitet drømmer om nye ting mens innovasjon betyr å gjøre dem drøm.
  2. tenker opp av nye ting og begreper kan kalles kreativitet mens innovasjon er prosessen med å konvertere disse tankene i praktisk bruk.
  3. Kreativitet sies å være evnen til å bli gravid noe uvanlig eller original. På den annen side er innovasjon sies å være gjennomføringen av noen nye ting.
  4. Hvis noe nytt er brakt til eksistens, kan det sies at du har opprettet den, mens hvis du har gjort forbedringer til noe som allerede eksisterer, så du kan sies å ha gjort en nyskapning.
  5. Kreativitet er å generere ideer og innovasjon er å bringe disse ideene til liv.
  6. Kreativitet er knyttet til å oppleve mens innovasjon er knyttet til observasjon. ?
  7. Kreativitet er et ord som er avledet fra latinske ordet Creo som betyr " å skape". Innovasjon ? er et ord som er avledet fra latin ? Innovationem som er substantiv for handling av begrepet innovare.

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------