Stilling: ovs0 > Line Mørland >

Forskjellen mellom hjulpet og uhjulpet høgskoler

Utdanningssektoren har forandret seg mye og som sådan en rekke pedagogiske høgskolene har kommet opp i de siste tider. I forhold til høgskolene, kan man komme på tvers av ulike slag som regjeringen, selvfinansierende, hjulpet og uhjulpet høgskoler. det er med ankomsten av globalisering som hjulpet og uhjulpet høgskoler har nå dominert utdanningssektoren. Når man snakker om hjulpet og uhjulpet høyskoler, det er mange forskjeller mellom dem.
En av de viktigste forskjellene mellom hjulpet og uhjulpet høyskoler er med hensyn til midler. En høyskole som får bistand fra myndighetene er betegnet som aided høyskole mens en høyskole som ikke får noen midler eller støtte fra staten kalles som uhjulpet høyskole. Mens hjulpet høgskolene får støtte fra regjeringen, ikke uten hjelp høgskoler ikke får noen støtte fra regjeringen side.
de hjalp høgskolene får tilskudd fra staten til ulike formål som utvikling av infrastruktur, faglige aktiviteter.
en annen stor forskjell som kan sees mellom hjulpet og uhjulpet høgskolen er i gebyrstruktur. Det blotte høgskolene ta tunge egenbetaling fra studentene mens de hjalp høgskolene bare ta gebyr fastsatt av regjeringen.
Mens regjeringen betaler lærerne for de hjulpet høgskoler, er det ledelsen som betaler lønnen til uten hjelp college lærere. lærerne i hjulpet høgskoler er beskyttet mens lærerne har ingen beskyttelse i uten hjelp høgskoler. gjelder autonomi, det blotte høgskolene har stor autonomi i forhold til hjulpet høyskoler. Dette er fordi det blotte høgskolene, i motsetning til hjulpet dem, ikke har noe ansvar. Selv om private ledelsen kjøre disse to sekter av høgskoler, det blotte høgskolene har mer frihet og frihet enn de hjulpet høgskolene.
Oppsummering
en. En høyskole som får hjelp fra regjeringen betegnes som hjalp college mens en høyskole som ikke får noen midler eller støtte fra staten kalles som uhjulpet høyskole.
to. det blotte høgskolene ta tunge egenbetaling fra studentene mens de hjalp høgskolene bare ta gebyrene fastsatt av regjeringen.
tre. Mens regjeringen betaler lærerne for de hjulpet høgskoler, er det ledelsen som betaler lønnen til det blotte college lærerne.
4. Lærerne i hjulpet høgskoler er beskyttet mens lærerne har ingen beskyttelse i uten hjelp høgskoler.
fem. Selv private ledelsen kjøre disse to sekter av høgskoler, det blotte høyskoler har mer frihet og frihet enn de hjulpet høgskolene.
----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------