Stilling: ovs0 > Line Mørland >

Forskjellen mellom Mormon og katolsk

Argumenter om mormonismen er å anse som Christianism eller ikke er en kontroversiell og en meget tvilsom sak. Selv om de har en rekke likheter, de fleste protestanter samt katolikker ønsker ikke å erkjenne at mormonerne som kristne. Likevel religiøse eksperter en tendens til å sammenligne mormoner med kristne. det er fordi mormonismen ble kjent i en kristen sammenheng og mormonere anser seg selv som kristne.
En bok er et kallenavn som refererer til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers hellige. De tror på en kjærlig Gud, som har all kunnskap og all makt og vitner om Jesus Kristus som verdens frelser. Mormonerne representerer den fjerde største religiøse trossamfunn i USA mens katolisismen er den eldste kirken grunnlagt av Jesus. det er under myndighet av biskopene og patriarkene og paven
en av deres mange forskjeller er om deres perspektiv om den hellige treenighet mormonerne tror at Faderen, sønn og den Hellige Ånd er tre forskjellige enheter som er ett i misjon. Deres lære om Treenigheten er at undervisningen av Det nye testamente er at det er en far, en sønn, og en Hellig Ånd. Tre ulike vesener Dette er i motsetning til i den katolske tro hvori Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er av samme vesen, tre personer i ett stoff. den andre forskjellen er om deres oppfatning om Gud, fordi for mormonerne, har Gud en fysisk kropp og han er en himmelsk Fader. Denne troen er basert på mange bibelske passasjer som da Stephen så Jesus stå ved Guds hånd, eller når Moses talte til Gud ansikt til ansikt. Han blir omtalt som himmelske Far, for han er faren til våre ånder. Katolikker tro er imidlertid at Gud er treenig, og de mener han ikke har en kropp. Det er bare én Gud som er ren ånd, skaperen av verden, hellig og god, allmektig og verdig menneskenes tilbedelse og kjærlighet. en annen forskjell er hvordan de definerer helvete. Det er en ubehagelig ånd fengsel og skal angis med bare den mest hårdnakket ugudelige ifølge mormonerne. Do onde ting, være som Satan, og du vil ende opp i helvete. Katolikkene mener imidlertid at det er et sted eller en tilstand av å være på evig pine og avstand fra Gud. Det er de ikke- troende og fravær av Gud i seg selv som definerer helvete.
Deres tro i etterlivet er også ulik. tror mormonerne at når de dør, går alle til åndeverdenen og gjennomgår bearbeiding, gode sjeler i ånden paradis og de onde i ånden fengsel, og i oppstandelsen, gjenforenes med kroppen. De tror på andre sjanse etter døden. katolikkene tro er at vi ikke har etterlivet. De sjeler enten gå til helvete eller gå til Guds rike. Mange tilhengere sjeler, som de tror, vil også gå inn rensing først i skjærsilden før innreise Heaven. Men til tross for disse forskjellene, begge religioner tror i Kristi oppstandelse og både tror på Bibelen.
Basert på sine forskjeller, kan vi si at de er ikke så forskjellige fra hverandre. det er bare måten de tolker Skriftene og hellige tekster
Oppsummering :
en The Holy Trinity for mormonerne er tre forskjellige vesener med ett formål. For katolikker er det tre personer i ett stoff.
To. For mormonere, er Gud en himmelsk Fader med en fysisk kropp og katolikker tror at han er en treenig Gud som ikke har en kropp.
3 Hell er en ånd fengsel for den ugudelige sjelen ifølge mormonerne fravær av Gud i en person er hva katolikker definere Hell
4. mormonerne tror på liv etter døden eller i oppstandelsen og andre muligheter. katolikker men ikke tror på dette.
----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------