Stilling: ovs0 > Line Mørland >

Forskjellen mellom FORMåL og MåL

Formål og mål er nesten like og man kan neppe kommer over noen forskjell mellom de to ved et øyekast. Formål og mål henger sammen, noe som gjør det vanskelig å skimte en forskjell mellom de to.
en av de viktigste forskjellene som kan sees mellom de to er i tidsfaktoren. folk prøver å nå sine mål ved å sette tidsfrister. på den annen side frister gjelder ikke i en hensikt.
målet kan kalles et punkt man ønsker å oppnå. på den annen side kan formålet kalles som grunn en tar sikte på å oppnå et mål. I motsetning til formål, mål alltid gå fremover i en bestemt retning.
Formål, som handler om retning, er at noe som påvirker målene. Motsetning mål, er hensikten bredere og dypere.
formål er direkte påvirket av de verdier og overbevisninger en holder. formål er dypt forankret i en person. motsetning mål, sa formål kan b for å være sentral i menneskers liv.
mål kan måles mens formålet ikke kan måles. i mål, kan sluttresultatet bli sett mens i formålet, er det ikke så synlig. Mål kan også bli kalt som mål eller mål at en person søker. Goal er det som man ønsker å oppnå. Det innebærer etablering av spesifikke, realistiske og oppnåelige mål.
Mål har et bestemt mål. på den annen side, ikke formålet ikke har en bestemt målsetting. mål kan være kortsiktig, langsiktig eller personlig. kan imidlertid et formål ikke være kort eller lang sikt, men bare gjelder noe personlig. Formål kan betegnes som et grunnleggende behov for et menneske, som gir en mening til sine handlinger. Det er alltid en hensikt bak alle målene.
Sammendrag
en. Folk prøver å nå sine mål ved å sette tidsfrister. På den annen side frister gjelder ikke i bruk.
2 Goal kan kalles som punktet man ønsker å oppnå på den annen side kan formålet kalles som grunn en tar sikte på å oppnå et mål.
3 motsetning et mål, er et formål bredere og dypere
4 mål som kan måles, mens formål ikke kan måles
5. mål ha et bestemt mål. På den annen side, trenger formål som ikke har en bestemt målsetting.
6. Formål kan betegnes som et grunnleggende behov for et menneske som gir en mening til sine handlinger. Det er alltid en hensikt bak alle målene.
7. i mål, kan sluttresultatet bli sett mens i formålet, er det ikke så synlig.
----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------