Stilling: ovs0 > Rune Torkildsen >

Forskjellen mellom ANSI og unicode

ANSI og Unicode er to tegnkodinger som var, på ett eller annet tidspunkt, i utbredt bruk. Bruk er også den største forskjellen mellom de to som ANSI er veldig gammel og brukes av operativsystemer som Windows 95/98 og eldre, mens Unicode er en nyere koding som brukes av alle dagens operativsystemer i dag. ANSI hadde mange begrensninger som ikke var lett synlig i de tidlige stadier av bruken, men ble smertelig klar en gang databehandling begynte å spre seg globalt.
Den største ulempen med ANSI er bruk av mange kode sider, avhengig av hvilket språk som blir brukt, det er en for engelsk (kjent som vesteuropeiske latin ), gresk, tyrkisk, hebraisk, arabisk, og mange andre. Det er ingen problem når alle datamaskinene som har tilgang til data bruker den samme koden siden, men da forskjellig kodesett er i bruk, ville dataene leses ikke være det samme som de data som er skrevet. Dette kan resultere i data korrupsjon og selv programkrasjene i visse scenarier. årsaken ANSI ikke kan imøtekomme er det bruker bare 8 bits til å representere hvert kodepunkt. Denne bredden er fast og bare har til sammen 256 ulike kombinasjoner Til sammenligning bruker Unicode maksimalt 32 bits for hvert kodepunkt. Brukt i fast bredde i UTF-32 Men fordi du bruker fire bytes for. hvert tegn er en så enorm sløsing med plass, er variabel bredde koding ansatt i UTF-8 og UTF-16 for å spare plass.
Fordi Unicode er en nyere standard, er det forventet at eldre operativsystemer kan ikke støtte det. Selv om kodepunktene i UTF-8 og ANSI er stort sett identisk, kan eldre operativsystemer som Windows 95 ikke jobbe med det. Derfor ville programmer som bruker Unicode ikke kunne kjøre skikkelig på disse operativsystemene. Med hensyn til det motsatte, eller kjører ANSI kodede programmer på nyere operativsystemer, er det mulig som det er mekanismer for å konvertere mellom ANSI og Unicode. Bare husk på at konverteringen legger litt prosessering overhead det kan ikke være vesentlige gitt dagens datamaskiner, men det er fortsatt verdt å ta ikke av å forbedre programmet effektivitet
. Oppsummering :
en ANSI er en svært gammel tegnkoding og Unicode er den gjeldende standarden i bruk i dag
2. ANSI bruker forskjellige sider for ulike språk, mens Unicode ikke
3. ANSI bruker fast bredde-koding, mens Unicode kan bruke både fast og variabel bredde
4. Unicode-programmer vil ikke virke på eldre systemer
fem. ANSI programmene er tregere enn Unicode-programmer om aktuelle datamaskiner
----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------