Stilling: ovs0 > Tone Gramer >

Forskjellen mellom erosjon og korrosjon

Korrosjon normalt skjer på grunn av kjemiske reaksjoner. Erosjon oppstår ved kjemiske reaksjoner og ved visse naturkreftene. Korrosjon også betyr tap av elektroner fra metallene når det kommer i kontakt med fuktighet og oksygen i atmosfæren. Erosjon skjer på grunn av naturlige krefter som vann og vind. Andre faktorer som sur nedbør, salt effekter og oksidasjon av materialer er også kjent for å forårsake erosjon. Når det gjelder prosessen, er korrosjon en elektro kjemisk prosess, mens erosjon er en fysisk prosess. korrosjon av metaller blir ofte referert til som rust og det er tydelig i selve materialet. erosjon er en naturlig prosess som fjerner eller transporterer bort materiale fra ett sted til et annet. For eksempel når sand blir båret bort fra stranden eller elvebredder, er det fortsatt sand selv etter erosjon. Korrosjon er ikke slik. Når korrosjon finner sted, vil materialet bli transformert til en annen kjemisk forbindelse som kalles rust.
Ulike typer korrosjon inkluderer galvanisk, fugemunnstykke, pitting, intergranular og selektiv utlekking. erosjon innebærer også flere ulike prosesser som forvitring, transport og oppløsning Både korrosjon og erosjon kan forebygges å hindre korrosjon, er et beskyttende lag belagt på overflaten av metallet som stadig kommer. i kontakt med atmosfæren. Terrasser i terrenget eller plante flere trær på flatene der erosjon er sannsynlig å skje kan hindre erosjon
. <- Session data->
----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------