Stilling: ovs0 > Tone Gramer >

Forskjellen mellom prokaryoter og eukaryoter

Eukaryoter er kalt til å ha " ekte kjerne ' fordi den inneholder membran -bundet kjerner og består av andre organeller som lysosomer, Golgi kompleks, endoplasmatisk retikulum, mitokondrier og kloroplaster, mens prokaryoter ikke har kjernefysiske membran eller andre membran lukkede organeller.
i prokaryoter, flagellum er laget av to protein byggesteiner, og celleveggen er kjemisk sammensatt og består av peptidoglycan ( én stor polymer av aminosyrer og sukker ), ? mens eukaryoter 'Choice flagellum er mer komplisert med flere mikrotubuli og når celleveggene er til stede de er kjemisk enkel. I prokaryoter, skjer celledelingen via binær fisjon og ingen meiose foregår, men bare overføring av DNA- fragmenter skjer via konjugasjon. Celledeling i eukaryoter skjer gjennom mitose og seksuell reproduksjon skjer gjennom meiosen.
I eukaryoter består plasma membran av steroler og karbohydrater. cytoplasma består av cytoskeletons og cytoplasmatiske streaming er til stede. ribosomer er større ( 80S ) og mindre ( 70S ) i størrelse, og kromosomer er flere og lineært ordnet med histoner. DNA av eukaryoter er mye mer kompleks enn det DNA av prokaryoter.
I prokaryoter, plasmamembranen ikke inneholder karbohydrater eller steroler. Cytoplasma har ikke cytosketeton eller cytoplasmisk streaming. Ribosomer er mindre ( 70S ) i størrelse og nåtid med ett sirkulært kromosom som ikke består histoner
. <- Session data->

----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------