Stilling: ovs0 > Vivian Blikom >

Forskjellen mellom fase av materie og tilstand av materie

Matter defineres ofte i klassen som noe som opptar plass ( som i volum ), og har vekt ( som i masse ). Grunnleggende fysikk forteller oss ganske enkelt om de primære statene sak, nemlig. fast, flytende, gass og plasma i mange tilfeller er betegnelsen fasen også brukt på samme måte som ordet staten imidlertid faser av materie og tilstander av materie er to forskjellige ting som de blir brukt i ulike sammenhenger. Faser i saken kan beskrives avhengig enten regionen plass som det er ensartede fysiske egenskaper eller hvilke typer molekylære bevegelser observert ved ulike temperaturer.
Som nevnt, er det fire grunnleggende tilstander. fast, flytende, gass, og så plasma I enkelte ressurser er det enda mer Solid State of materie har sine molekylene tett vibrerende på hverandre. at de synes å være i en fast tilstand. grunn av dette, er solid materie beskrives som stiv og tar en bestemt form eller fasong. for flytende tilstand av materie, molekylene er løsere i forhold til molekylene av fast stoff. molekylene er akkurat langt nok fra hverandre at de glir mot hverandre. Dette er grunnen til at væske, men ikke ha en bestemt form, fortsatt ta form av sin holde beholderen. Og så de har et bestemt volum. Gassform saken har flere løse molekyler som er fritt spredt fra hverandre fra hver annen derfor sin volum og form er ikke så spesifikke den nyere stat-. plasma, sies å ligge bare på kjernen og ytre galaktiske atmosfærene av stjernene fasen saken med. hensyn til molekylær bevegelse, spiller temperatur eller varme en integrert rolle. For eksempel gjennomgår en isbit ( i sin solide state ) en fase endring /overgang som det smelter og blir flytende vann. Molekylene i isbiten ble oppvarmet nok til et punkt hvor deres limt posisjon har blitt overvunnet og dermed gjør det løsere. Derfor er det nå i sin væskefase. Når mer varme er tilstede for å fordampe vannet, så går inn i sin gassform som sine molekyler bevege seg mer liberalt.
den fasen av saken kan også være sin region av plass i et fysisk system. La oss si det er en lukket plastbeholder med is og vann inne Dette er en enkel fysisk system hvori tre faser er til stede : Kuber tilhører en fase, er vann den andre fasen, og deretter vanndamp settling oppå flytende vann er den tredje fasen. det samme er tilfelle med vann og olje. Disse to stoffene har forskjellige grader av løseligheten spesielt brutt videre inn i den hydrofobe ( non-polar) substans og den hydrofile ( polar) substans Vann er den polare stoff som umiddelbart vil skille seg fra olje ( et ikke -polar stoff ). Begge væsker har svake løselighet mot hverandre plassere dem i ulike faser
Oppsummering :
En stater saken er en mer spesifikk og presist begrep enn faser av saken.
to. tilstand av materie er tilstanden til en bestemt forbindelse i et fysisk system, mens fase er et sett av stater innenfor et slikt system.
3. Faser i saken kan referere til de typer molekylære bevegelse.
4. Faser i saken kan referere til en bestemt region i verdensrommet.
----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------