Stilling: ovs0 > Mona Nilsen >

Forskjellen mellom selvbergingsjordbruk og intensivt oppdrett

Farming er en meget god bestrebelse, i så mye som er landbruk i seg selv en veldig fin feltet for å være involvert med. Hvis noen gang du tilfeldigvis er i landbruket, så kanskje du er klar av hva livsopphold og intensiv oppdrett er. Men nøyaktig hvordan skiller de seg fra hverandre ?
selvbergingsjordbruk og intensivt jordbruk er to svært forskjellige jordbruk metoder. å starte av selvbergingsjordbruk, ellers kjent som livsopphold landbruket, er en svært enkel type driftsform. Bøndene i denne metodikken bare heve eller vokse rett mengde mat til sine familier å konsumere, ikke mer og ikke mindre. I denne strategien alt er satt akkurat. Småbønder dyrke tilstrekkelige avlinger som er sikret til siste for hele året for en forhåndsbestemt antall hoder.
selvbergingsjordbruk praksis selvforsyning. der bøndene ikke lenger gå til markedet for å kjøpe mat og andre råvarer for deres dag til dag lever. de bare høste hva de kan og være tilfreds med det de har. Det er absolutt ingen markedsføringsstrategier involvert og det er heller en plan for å få inntekter eller overskudd fra den generelle avkastning av feltet. Selvbergingsjordbruk blir ofte sett å være en svært voldelig måte jordbruk fordi bøndene ikke kan egentlig forstå mange variabler som ekstreme klimaendringer og kriser som sine begrensede ressurser er alltid satt på prøve.
Videre er denne typen landbruk ikke gjøre bruk av dyre maskiner og dyre kunstgjødsel. de bare bruker det de kan grip rundt dem liker husdyrgjødsel for å tjene som deres organiske naturgjødsel. Dyr blir deretter utarbeidet for å arbeide med bøndene også, som erstatter kravet om gården maskinene. På den andre siden av mynten, er intensivt jordbruk eller landbruk komplett motsatte av livsopphold. Det er en mer kompleks landbruket strategi. de intensive bøndene ansette alle de typer moderne jordbruk teknologier som maskiner, dyre sprøytemidler og kunstgjødsel og ikke minst en større rekke arbeidsstyrken. Det er også en høy inngang av oppdrettsvirksomhet materialer med den generelle eller overordnede målet om å generere mest mulig profitt og den største overskuddet mulig. Derfor er den samlede avkastningen satt til en positiv trend
Oppsummering :
En selvbergingsjordbruk er relativt enkelt i forhold til intensiv oppdrett
to. det er ingen markedsføring involvert i selvbergingsjordbruk det er heller et mål om å generere inntekter eller overskudd. Intensivt jordbruk er det komplett motsatte av slik.
tre. selvbergingsjordbruk bruker ikke kostbar kommersielt forberedt gjødsel og landbruksmaskiner i forhold til intensivt oppdrett.
----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------