Stilling: ovs0 > John Carew >

Forskjellen mellom MOA og AOA

MOA og AOA er to typer dokumenter vanlige i å danne et aksjeselskap. Begge dokumentene er nødvendig for å danne et slikt selskap, samt en referanse dokument for å gi informasjon for selskapets interessenter, aksjonærer, og potensielle investorer. i danne et aksjeselskap, er begge dokumentene avsettes til selskapets kontofører som godkjenner innlemmelse.
Moa står for stiftelsesdokumentet. den skisserer sin natur som en forretningsenhet. notatet omfatter selskapets navn, registrerte firma adresse, selskapets mål og strategi, med begrenset ansvar klausulen, andel av kapitalen, og annen relatert selskapsinformasjon.
I dag stiftelsesdokumentet ( MOA ) og vedtekter ( AOA ) ikke lenger danne konstitueringen av selskapet. Under loven vedtatt i oktober, 202C stiftelsesdokumentet også inneholder begrenset informasjon i forhold til pre-eksisterende stiftelsesdokumentet i de foregående årene
notatet er en forutsetning for alle selskaper det er regnet som den absolutte selskapet dokumentet. betyr at alle endringer eller endringene er begrenset
notatet inneholder to mål, hoved-og delmål samt seks typer klausuler som er: navnet klausulen, registrert kontor klausulen, formålsparagraf, hovedstaden klausulen, ansvar klausulen, og forening klausul. Notatet kan ikke begrense et selskap på sine handlinger. Siste utviklingen kuttet den formålsparagraf som fører til at begrensningen på selskapets aktiviteter og handlinger. I dag er de viktigste formålene med stiftelsesdokumentet å oppgi hensikten med første interessenter for å danne et selskap.
vedtekter, også kjent som vedtektene, er et annet viktig selskap dokument. som stiftelsesdokumentet, artiklene er en viktig forutsetning i forming et selskap samt lovlig å etablere 1. Minimalt referert til som artiklene, er dette bestemt dokument nå ansett av loven som singel, konstitusjonelle dokument for et selskap i Storbritannia. Det bærer også andre oppgaver tidligere utført av stiftelsesdokumentet.
i hovedsak artikulerer dette dokumentet hvordan aksjene er fordelt, stemmerett for hver klasse av lager, verdsettelse av immaterielle rettigheter, aktiviteter av regissører, inkludert avtaler og møter, beslutninger, og mange andre intrikate og interne prosesser i selskapet.
Dokumentet er også designet for aksjonærer og potensielle investorer der det skisserer de regler og forskrifter for intern styring av virksomheten. En annen karakteristikk av dette dokumentet er at det forklarer de typer makt, ansvar og myndighet av de valgte styremedlemmer i selskapet
Oppsummering :
en MOA står for stiftelsesdokumentet mens AOA er en forkortelse av vedtektenes Begge er juridiske dokumenter utarbeidet opp i start og danner et aksjeselskap. I det siste, besto begge dokumentene konstitueringen av selskapet.
2. Stiftelsesdokumentet ble kjent tidligere som en del av selskapets charter eller konstitusjon. Det er den fremste referansen om et bestemt selskap eller annen selskapsinformasjon. det viser selskapets navn og annen viktig informasjon av selskapet som en forretningsenhet. mellomtiden vedtekter detalj den interne styringen av selskapet, samt makt, ansvar, og andre detaljerte aktiviteter selskapets aksjonærer og styremedlemmer. I tillegg er vedtektene anses å være charter av selskapet etter passering av en lov i 2026nbsp.
3 stiftelsesdokumentet har to typer mål og seks typer. klausuler. ett av avsnittene, den formålsparagraf, har allerede blitt eliminert. Dette bestemte klausulen begrenser selskapets virksomhet og handlinger. i motsetning vedtektene listen ansvar, myndighet, rettigheter, og autoritet av medlemmene i selskapet, hovedsakelig aksjonærene og regissører.
----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------