Stilling: ovs0 > John Carew >

Forskjellen mellom gjennomsnittlig og vektet gjennomsnitt

The middels og vektet gjennomsnitt av et visst antall sett med komponenter har den samme følelsen av å komme fram til et resultat. Disse begrepene kan brukes i matematikk, statistikk, i innen finans og næringsliv. det er imidlertid visse uklarheter som vekker mellom disse to begrepene. Dessuten møter ordene middels og vektet gjennomsnitt for første gang er ganske skremmende. Men å kjenne disse vilkårene vil definitivt gi deg en kant i matematikk og i næringslivet.
For å forstå gjennomsnittet og vektet gjennomsnitt, må de være definert på en matematisk måte og i virksomheten aspektet måte. Med dette vil det være lettere å forstå når man skal bruke disse ordene, og hvordan de må brukes.
Når gjennomsnittet er brukt som en matematisk begrep, er det å finne den midterste verdien av datasettet. det kalles også for sentraltendens, fordi den brukes til å finne sentraltendens av en viss gruppe av data. Metoder for statistikk er vanligvis medium i å finne sentraltendens av en viss datagruppe. Den gjennomsnittlige verdien er ganske enkelt representasjon av hele datasettet. Hvis nummeret er i en viss datasett, da dette tallet er gjennomsnittet av det settet. Hvis noensinne nummeret i en viss datasettet er ikke det samme, så tallene må samles og beregnes å komme opp med bare ett nummer for å representere dem alle. metoden som brukes mest er den aritmetiske. En annen metode i finne sentraltendens er det median. Dette brukes når tallene i en fordeling sett varierer sterkt, så median må funnet ut ved hjelp av bestemte formler.
Veid gjennomsnitt på den annen side brukes i mange ulike felt, men det brukes mest spesielt innen regnskap. Det brukes vanligvis i felt der matematiske evalueringer og analyser er nødvendig. Hovedformålet med veid gjennomsnitt er å sette verdi eller vekt på visse komponenter slik at du vil kunne komme opp med den riktige løsningen med problemet som du er løse. Tilordne en felles middelverdi for hver komponent er ikke det samme som hvordan det veide gjennomsnittet må brukes. Når det gjelder den økonomiske aspektet, er det veide gjennomsnittet gjennomsnittlig verdi av de viktigste nedbetaling av en viss obligasjon eller lån inntil rektor verdien er betalt OPPSUMMERING :
En
Gjennomsnittlig brukes i matematiske ligninger, mens veide gjennomsnittet er brukt i de daglige aktivitetene til en persons liv, som finans.
2.
Gjennomsnittlig er den viktigste representasjon av et datasett, mens vektet gjennomsnittlig må evalueres første til å ankomme på et bestemt løsning på et bestemt problem.
3.
Du kan løse gjennomsnittet av et datasett ved hjelp av aritmetiske formler som å finne medianen, mens i vektet gjennomsnitt, komponenter vekt av verdi å komme i en viss svar.
----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------