Stilling: ovs0 > John Carew >

Forskjellen mellom EBIT og brutto margin

EBIT eller inntjening før renter og skatt, og bruttomarginen er vilkår knyttet til selskapets omsetning.
Resultat før renter og skatt, også kalt som driftsinntekt og bidrar i beregning et selskaps overskudd før utgiftene til renter og skatt. EBIT er en indikasjon på et selskaps overskudd, som er beregnet som inntekter minus driftskostnader, eksklusive renter og skatter.
Investorer generelt ser etter EBIT i resultatregnskapet. resultat før renter og skatt bidrar i å gjøre mest mulig ut av de tilgjengelige ressursene, unngå unødvendige kjøp og eliminere avfall, som all hjelp i den totale resultatet av et selskap. Hvis det er variasjon i resultat før renter og skatt fra en periode til den neste perioden, betyr det at noe går galt i det selskapet.
Brutto margin kan også kalles som bruttofortjeneste sats eller bruttofortjeneste margin. Brutto margin kan bli betegnet som differansen mellom produksjonskostnad og salg, unntatt beskatning, lønn, rente og overhead. Brutto margin kan også sies som det beløpet som bidro til virksomheten etter lønner seg de direkte-fast og direkte-variable enhetskostnader. Hvis et selskap har en høyere bruttomargin, da selskapet har massevis av penger for videre drift som forskning og utvikling og utvikling nye markedsføringsstrategier. Bruttomarginen er også en indikasjon hvordan et selskap forvalter arbeidsstyrken og forsyninger i. produksjon
Brutto margin kan beregnes ved å legge de årlige salget tilbake til netto omsetning minus varekostnad Inntjening før renter og skatt kan beregnes ved å legge Non-. driftskostnader til driftsinntekter minus driftskostnader. Sammendrag
1. Resultat før renter og skatt, også kalt som driftsinntekt og bidrar i beregning et selskaps overskudd eksklusive utgifter til renter og skatt.
2. Brutto margin kan betegnes som differansen mellom produksjonskostnad og salg, unntatt beskatning, lønn, rente og overhead.
3. Resultat før renter og skatt bidrar i å gjøre mest mulig ut av de tilgjengelige ressursene, unngå unødvendige kjøp og eliminere avfall, som all hjelp i den totale resultatet av et selskap.
4 Brutto margin kan også sies som det beløpet som bidro til virksomheten etter betaling av de direkte-. fast og direkte-. variable enhetskostnader
fem. brutto margin kan beregnes ved å legge en årlig omsetning tilbake til netto omsetning minus varekostnad Inntjening før renter og skatt kan beregnes ved å legge Non-. driftskostnader til driftsinntekter minus driftskostnader
----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------