Stilling: ovs0 > John Carew >

Forskjellen mellom en konsernsjef og en president

Enhver betegnelse på at du skulle se på er differensiert etter den ferdighet sett at det krever for å utføre den rollen og det ansvar som det vil bringe med seg. Vanligvis er presidenten den som rapporterer til konsernsjefen. Konsernsjefens oppgave er å lage strategier og prognose hvor selskapet vil være i de kommende årene, og hvordan de vil nå det målet innlegget. konsernsjefen er grensesnittet mellom styret og ledere eller instituttlederne hoder i organisasjonen.
Presidenten er den som ser etter den daglige driften av organisasjonen noe som et område hode. Hun /han må holde skipet beveger seg og administrere alle lederne på en daglig basis. den daglige driften av organisasjonen er hva presidenten vil se etter.
jobben av konsernsjefen er å sikre at selskapet er lønnsomt. Dette vil omfatte kartlegging ut veikart for det. å komme dit konsernsjefen må se på kost-reduksjoner og utnyttelse av ressursene optimalt og på best mulig måte. Konsernsjefen er den som ser etter tiltak, innovasjoner, ytelse og selvfølgelig strategien som vil hjelpe selskapet til å være i stand til å oppnå kortsiktige og langsiktige mål. På den annen side må presidenten sørge for at selskapet arbeidet jevnt i sin streben etter å oppnå de målene som har vært kommunisert til det. presidenten må sørge for at det er en jevn funksjon av alle de roller som menneskelige ressurser, infrastruktur og utstyr for å kunne generere den fortjeneste som forventes av dem.
Hvis du skulle se på det som en hierarkisk divisjon enn konsernsjefen er rett på toppen av haugen og den neste i kommandoen er president. en administrerende direktør kan også tjene som styreleder i et styre og i tilfelle selskapet har mange konglomerater da han /hun kunne bli oppsyn mange presidenter også. En administrerende direktør for selskapet kan også være kjent som COO som er Chief Operating Officer.
derfor måten det fungerer på er at styret setter oppgaven sammen med konsernsjefen og presidenten og lederne få ned noe som gjør det til virkelighet ved den daglige fungering. Begge arbeider i sync for å sikre selskapets lønnsomhet.
----------------------------------
Forholde Artikkelen:
----------------------------------